Frodé Marina AB

Produktkategorier

Produktkatalog urval - se kategorier till vänster

Bensin
Bensin

Vi saluför endast 98 oktanig bensin MK1 med max 5% etanol. Denna tillhandahålls i pump 2 och pump 4.
Diesel
Diesel

ACP Diesel utan RME finns i pump 1